Skip to main content Skip to search

ТРЗ и администрация на персонала от Счетоводна къща Конт С

ТРЗ и Администрация на персонала

В Счетоводна къща Конт С ще се погрижим за администрацията на персонала. Изготвяне на заплатите и изчисляването на осигуровките, както и за изготвянето и регистрирането на трудови договори и заповеди за уволнение. Доверете се на нашия дългогодишен опит експертиза в трудовите правоотношения.