Skip to main content Skip to search

Цени на счетоводни услуги от Счетоводна къща Конт С

Достъпни цени за счетоводни услуги

Конт С изготвя индивидуални оферти за всеки клиент, според обема на работа и неговите нужди. За да получите коректна оферта, моля да се свържете с нас, за да обсъдим параметрите и Вашите изисквания и ние с удоволствие ще ви изпратим оферта за частично или цялостно решение.

Посочените по-долу цени са базови и за определен обем. Моля, съвржете се с нас или изпратете запитване за изготвяне на индивидуална оферта за счетоводно обслужване.

Базови цени за фирми, нерегистрирани по ЗДДС

 

  

 
Годишно приключване е включено в цената;
Изготвяне и подаване на ГДД е включено в цената
Обявяване на ГФО в ТР е включено в цената
Фактуриране е включено в цената
Онлайн банкиране е включено в цената

СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ФИРМИ ЗАНИМАВАЩИ СЕ С УСЛУГИ

цени

от130,00

лева на месец
Годишно приключване е включено в цената;
: Брой счетоводни документи до 30
Изготвяне и подаване на ГДД е включено в цената
: Брой банкови сметки до 1
Обявяване на ГФО в ТР е включено в цената
: Брой служители до 2
Фактуриране е включено в цената
: Брой Фискални устройства до 1

СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ФИРМИ ЗАНИМАВАЩИ СЕ С ТЪРГОВИЯ

цени

от200,00

лева на месец
Годишно приключване е включено в цената;
: Брой счетоводни документи до 30
Изготвяне и подаване на ГДД е включено в цената
: Брой банкови сметки до 1
Обявяване на ГФО в ТР е включено в цената
: Брой служители до 2
Фактуриране е включено в цената
: Брой Фискални устройства до 1

СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ФИРМИ ЗАНИМАВАЩИ СЕ С ПРОИЗВОДСТВО

цени

от300,00

лева на месец
Годишно приключване е включено в цената;
: Брой счетоводни документи до 30
Изготвяне и подаване на ГДД е включено в цената
: Брой банкови сметки до 1
Обявяване на ГФО в ТР е включено в цената
: Брой служители до 2
Фактуриране е включено в цената
: Брой Фискални устройства до 1

Базови цени за фирми, регистрирани по ЗДДС

 

  

 
Годишно приключване е включено в цената;
Изготвяне и подаване на ГДД е включено в цената
Обявяване на ГФО в ТР е включено в цената
Фактуриране е включено в цената
Онлайн банкиране е включено в цената

СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ФИРМИ ЗАНИМАВАЩИ СЕ С УСЛУГИ

цени

от250,00

лева на месец
Годишно приключване е включено в цената;
: Брой счетоводни документи до 30
Изготвяне и подаване на ГДД е включено в цената
: Брой банкови сметки до 1
Обявяване на ГФО в ТР е включено в цената
: Брой служители до 2
Фактуриране е включено в цената
: Брой Фискални устройства до 1

СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ФИРМИ ЗАНИМАВАЩИ СЕ С ТЪРГОВИЯ

цени

от320,00

лева на месец
Годишно приключване е включено в цената;
: Брой счетоводни документи до 30
Изготвяне и подаване на ГДД е включено в цената
: Брой банкови сметки до 1
Обявяване на ГФО в ТР е включено в цената
: Брой служители до 2
Фактуриране е включено в цената
: Брой Фискални устройства до 1

СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ФИРМИ ЗАНИМАВАЩИ СЕ С ПРОИЗВОДСТВО

цени

от420,00

лева на месец
Годишно приключване е включено в цената;
: Брой счетоводни документи до 30
Изготвяне и подаване на ГДД е включено в цената
: Брой банкови сметки до 1
Обявяване на ГФО в ТР е включено в цената
: Брой служители до 2
Фактуриране е включено в цената
: Брой Фискални устройства до 1

Допълнителни услуги и такси:

 • Регистрация на фирма – 250,00 лв*;
 • Регистрация на новорегистрирана фирма по ЗДДС – 100,00 лв;
 • Подаване на декларация за неактивност – 80,00 лв;
 • Осчетоводяване на стари периоди – 50% от стойността на договорения хонорар;
 • Администрация на персонал – 17,00 лв на човек;
 • Подготовка на документи за кредит/лизинг – 80,00 лв;
 • Счетоводни консултации – 80,00 лв/час;
 • Предоставяне на административен адрес – 80,00 лв/месец;

Допълнителни пояснения:

 • Посочените цени са без включен ДДС;
 • Конт С ЕООД е дружество, регистрирано по ЗДДС и следва да начисли 20% ДДС към посочените цени.
 • Цени биха могли да варират и да се различават от горепосочените в зависимост от допълнителни изисквания от страна на клиента, от спецификата на отчитане дейността на дружеството, както и при други определящи фактори.
 • Годишно счетоводно и данъчно приключване, съставяне и подаване на годишна данъчна декларация в НАП са включени в месечната такса за пълно счетоводно обслужване и не се заплащат допълнително.
 • Съставяне и обявяване на Годишен финансов отчет в ТР е включено в месечната такса за пълно счетоводно обслужване и не се заплаща допълнително. Държавната такса към Агенция по вписванията се заплаща отделно.
 • Счетоводен документ е всяка приходна фактура, разходна фактура, банково извлечение;
 • Служител е всяко лице, което е наето по трудови правоотношения;
 • *Стойността на регистрация на фирма е валидна при регистрация на дружество чийто собственик на капитала и управител са български граждани и/или български юридически лица. В случай на участие в дружеството на чуждестранни физически и/или юридически лица стойността се договаря индивидуално.