Счетоводни услуги, счетоводство, счетоводна къща, ддс, регистрация фирми, ддс регистрация, трз, годишно приключване, счетоводство фирми, застраховки, регистрации по ДДС, подготовка на документи за лизинг или кредит, регистрации и пререгистрации в Агенцията по вписванията, регистрации и пререгистрации на търговски обекти, правни услуги, наеми, годишно приключване на фирми, представителство пред НОИ, НАП, ОБЩИНИ във връзка с издаване и получаване на съответни лицензии, разрешителни , удостоверения,изготвяне на периодични отчети по НСС и МСС, данъчна защита, одит, вътрешнофирмен одит, счетоводни и данъчни консултации, консултации, правни услуги и др.
Новини

Безплатна регистрация на фирми

Безплатна регистрация на фирми, при подписване на договор за абонаментно счетоводно ослужване.

виж повече

Валути
Водещи новини
Bind Ask
Захарни заводи АД-Горна Оряховица
( ZAHZA)
Българска роза АД-Карлово ROZA
SKK
( SKK)
0SP 0SP
Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София
( ICPD)
Календар

 

ТРЗ услуги

 

Включват цялостно администриране на персонала:


- Изготвяне на трудови договори;
- Регистрации в НОИ, НАП, Инспекцията по труда и Комисия за защита на личните данни;
- Изготвяне персонално досие;
- Изготвяне на месечни ведомости за работна заплата и осигуровки;
- Администриране на граждански договори;

 

Ако искате да научите повече за предлаганите от нас услуги, моля не се колебайте да се свържете с нас.

Created by New Face Media