Счетоводни услуги, счетоводство, счетоводна къща, ддс, регистрация фирми, ддс регистрация, трз, годишно приключване, счетоводство фирми, застраховки, регистрации по ДДС, подготовка на документи за лизинг или кредит, регистрации и пререгистрации в Агенцията по вписванията, регистрации и пререгистрации на търговски обекти, правни услуги, наеми, годишно приключване на фирми, представителство пред НОИ, НАП, ОБЩИНИ във връзка с издаване и получаване на съответни лицензии, разрешителни , удостоверения,изготвяне на периодични отчети по НСС и МСС, данъчна защита, одит, вътрешнофирмен одит, счетоводни и данъчни консултации, консултации, правни услуги и др.
Новини

счетоводни услуги и данъчни консултации

  Конт С ЕООД предлага пълна гама от счетоводни услуги и данъчни консултации на абонаментен принцип, както и еднок ...

виж повече

Валути
Водещи новини
Bind Ask

()

()

()
Календар

Kont S Ltd. offers a full range of accounting services and tax consulting on a subscription basis, as well as one-off services, as it follows: 

- VAT registration;
- Leasing/loan documents preparation; 
- Registration and re-registration in the Registry Agency; 
- Registration and re-registration of trade objects; 
- Legal services; 
- Rent administration; 
- One-off year-end closing (for companies which are not Kont S’s clients); 
- Representation before the National Insurance Institute, National Revenue Agency and MUNICIPALITIES with regard to issuing and receiving licenses, permits, certificates and other similar; 
- Preparation of interim reports after the NRS and IFRS - according to the needs of clients; 
- Tax protection; 
- Other one-off service according to the needs of clients.
 


Accounting , PAYROLL , AUDIT , CONSULTANCY , INSURANCE , OTHER

Accounting servicesVAT compliancecompanies’ registrationVAT registrationpayroll,year-end closingcurrent accountinginsurancepreparation of documents for lease/loan obtainingregistration and re-registration in the Registry Agencyregistration and re-registration of trade objectslegal servicesrent administrationrepresentation before the National Insurance InstituteNational Revenue Agency and municipalities with regard to issuing and receiving of licensespermits and certificatespreparation of interim reports after the NRS and IFRStax protectionauditinternal auditaccounting and tax advicesconsultations and others.

Created by New Face Media