Счетоводни услуги, счетоводство, счетоводна къща, ддс, регистрация фирми, ддс регистрация, трз, годишно приключване, счетоводство фирми, застраховки, регистрации по ДДС, подготовка на документи за лизинг или кредит, регистрации и пререгистрации в Агенцията по вписванията, регистрации и пререгистрации на търговски обекти, правни услуги, наеми, годишно приключване на фирми, представителство пред НОИ, НАП, ОБЩИНИ във връзка с издаване и получаване на съответни лицензии, разрешителни , удостоверения,изготвяне на периодични отчети по НСС и МСС, данъчна защита, одит, вътрешнофирмен одит, счетоводни и данъчни консултации, консултации, правни услуги и др.
Новини

1 месец безплатни счетоводни услуги!

Всички нови клиенти на Счетоводна къща Конт С ЕООД, сключили договор за абонаментно обслужване, получават 1 месец безплатни счетов ...

виж повече

Валути
Водещи новини
Bind Ask
Доверие Обединен Холдинг АД-София
( DOVUHL)
Холдинг Света София АД-София HSOF
GTH
( GTH)
Индустриален Холдинг България АД-София IHLBL
Компенсаторни записи
( KZ)
Календар

За да получите ориентитовъчна цена, моля попълнете формата по-долу:
Общи данни:
Лице за контакт *
Име на фирма *
Телефон: *
E-mail:*
Въпроси, свързани с дейността и документооборота:
Фактическа дейност на фирмата:*
(дейността, която се документира от фактурите за покупки и продажби)
Правен статут:*
(ЕООД, ООД, АД, ЕТ, СД и др.)
Внос:*
Износ:*
Ориентировъчен брой документи на месец:*
(приходни+разходни+банкови извлечения)
Брой левови банкови сметки:*
Брой валутни банкови сметки:*
Брой касови апарати:*
Брой на персонала:*
(Брой осигурявани лица)
Регистрация по ЗДДС:*
Други специфични изисквания, за които смятате, че е нужно да ни информирате:
Код за идентичност*

*Полетата със звездички са задължителни!

Минималният хонорар на фирмата е една минимална работна заплата!

Created by New Face Media