Счетоводни услуги, счетоводство, счетоводна къща, ддс, регистрация фирми, ддс регистрация, трз, годишно приключване, счетоводство фирми, застраховки, регистрации по ДДС, подготовка на документи за лизинг или кредит, регистрации и пререгистрации в Агенцията по вписванията, регистрации и пререгистрации на търговски обекти, правни услуги, наеми, годишно приключване на фирми, представителство пред НОИ, НАП, ОБЩИНИ във връзка с издаване и получаване на съответни лицензии, разрешителни , удостоверения,изготвяне на периодични отчети по НСС и МСС, данъчна защита, одит, вътрешнофирмен одит, счетоводни и данъчни консултации, консултации, правни услуги и др.
Новини

Безплатна регистрация на фирми

Безплатна регистрация на фирми, при подписване на договор за абонаментно счетоводно ослужване.

виж повече

Валути
Водещи новини
Bind Ask

()

()

()
Календар

За да получите ориентитовъчна цена, моля попълнете формата по-долу:
Общи данни:
Лице за контакт *
Име на фирма *
Телефон: *
E-mail:*
Въпроси, свързани с дейността и документооборота:
Фактическа дейност на фирмата:*
(дейността, която се документира от фактурите за покупки и продажби)
Правен статут:*
(ЕООД, ООД, АД, ЕТ, СД и др.)
Внос:*
Износ:*
Ориентировъчен брой документи на месец:*
(приходни+разходни+банкови извлечения)
Брой левови банкови сметки:*
Брой валутни банкови сметки:*
Брой касови апарати:*
Брой на персонала:*
(Брой осигурявани лица)
Регистрация по ЗДДС:*
Други специфични изисквания, за които смятате, че е нужно да ни информирате:
Код за идентичност*

*Полетата със звездички са задължителни!

Минималният хонорар на фирмата е една минимална работна заплата!

Created by New Face Media