Счетоводни услуги, счетоводство, счетоводна къща, ддс, регистрация фирми, ддс регистрация, трз, годишно приключване, счетоводство фирми, застраховки, регистрации по ДДС, подготовка на документи за лизинг или кредит, регистрации и пререгистрации в Агенцията по вписванията, регистрации и пререгистрации на търговски обекти, правни услуги, наеми, годишно приключване на фирми, представителство пред НОИ, НАП, ОБЩИНИ във връзка с издаване и получаване на съответни лицензии, разрешителни , удостоверения,изготвяне на периодични отчети по НСС и МСС, данъчна защита, одит, вътрешнофирмен одит, счетоводни и данъчни консултации, консултации, правни услуги и др.
Новини

счетоводни услуги и данъчни консултации

  Конт С ЕООД предлага пълна гама от счетоводни услуги и данъчни консултации на абонаментен принцип, както и еднок ...

виж повече

Валути
Водещи новини
Bind Ask
Захарни заводи АД-Горна Оряховица
( ZAHZA)
Българска роза АД-Карлово ROZA
SKK
( SKK)
0SP 0SP
Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София
( ICPD)
Календар

 

Вътрешно - фирмен одит

Чрез вътрешно - фирмения одит получавате оценка за ефективността и законосъобразността на работата на съществуващия финансово - счетоводен екип във Вашата фирма.

Одит на годишни финансови отчети:

Конт С има установени дългогодишни делови контакти с регистрирани независими одитори, които извършват официален одит на годишните финансови отчети.

Ако желаете да научите повече за услугата "Одит", или имате нужда от одитиране, моля не се колебайте да се свържете с нас .

Created by New Face Media