Счетоводни услуги, счетоводство, счетоводна къща, ддс, регистрация фирми, ддс регистрация, трз, годишно приключване, счетоводство фирми, застраховки, регистрации по ДДС, подготовка на документи за лизинг или кредит, регистрации и пререгистрации в Агенцията по вписванията, регистрации и пререгистрации на търговски обекти, правни услуги, наеми, годишно приключване на фирми, представителство пред НОИ, НАП, ОБЩИНИ във връзка с издаване и получаване на съответни лицензии, разрешителни , удостоверения,изготвяне на периодични отчети по НСС и МСС, данъчна защита, одит, вътрешнофирмен одит, счетоводни и данъчни консултации, консултации, правни услуги и др.
Новини

счетоводни услуги и данъчни консултации

  Конт С ЕООД предлага пълна гама от счетоводни услуги и данъчни консултации на абонаментен принцип, както и еднок ...

виж повече

Валути
Водещи новини
Bind Ask

()

()

()
Календар

счетоводни услуги и данъчни консултации

 

Конт С ЕООД предлага пълна гама от счетоводни услуги и данъчни консултации на абонаментен принцип, както и еднократни услуги като :
 
- регистрации по ДДС; 
- подготовка на документи за лизинг или кредит;
- регистрации  и пререгистрации в Агенцията по вписванията;  
- регистрации и пререгистрации на търговски обекти;
- правни услуги;
- наеми;
- годишно приключване на фирми,  които  не  са клиенти  на Конт С;
- представителство пред НОИ, НАП, ОБЩИНИ във връзка с издаване и получаване на съответни лицензии, разрешителни , удостоверения   и други подобни;
- изготвяне на периодични отчети по НСС и МСС - съобразно нуждите на клиентите;
- данъчна защита;
- други еднократни услуги според желанията и нуждите на клиентите.
   

 тел.:  02/ 856 97 99; факс: 02/ 955 90 37; GSM: +359 888 40 82 70;  

 

 

Created by New Face Media