Счетоводни услуги, счетоводство, счетоводна къща, ддс, регистрация фирми, ддс регистрация, трз, годишно приключване, счетоводство фирми, застраховки, регистрации по ДДС, подготовка на документи за лизинг или кредит, регистрации и пререгистрации в Агенцията по вписванията, регистрации и пререгистрации на търговски обекти, правни услуги, наеми, годишно приключване на фирми, представителство пред НОИ, НАП, ОБЩИНИ във връзка с издаване и получаване на съответни лицензии, разрешителни , удостоверения,изготвяне на периодични отчети по НСС и МСС, данъчна защита, одит, вътрешнофирмен одит, счетоводни и данъчни консултации, консултации, правни услуги и др.
Новини

1 месец безплатни счетоводни услуги!

Всички нови клиенти на Счетоводна къща Конт С ЕООД, сключили договор за абонаментно обслужване, получават 1 месец безплатни счетов ...

виж повече

Валути
Водещи новини
Bind Ask
BOH
( BOH)
68A 68A
Агрия Груп Холдинг АД-Варна
( AGR)
Зърнени Храни България АД-София ZHBG
Софарма трейдинг АД-София
( SFTRD)
Календар

 

 Данъчни консултации :

Независимо от типа на вашия бизнес, данъчните ефекти имат значително влияние върху всяка финансова стъпка или бизнес решение. Ето защо Ви предлагаме професионални консултации във връзка с:


- счетоводно и данъчно законодателство;
- трудово - правно законодателство;
- социално и осигурително законодателство;
- консултации във връзка с ДДС;
- консултации във връзка с местни данъци и такси;
- консултации във връзка със спогодби за избягване на двойно данъчно облагане;
- консултации във връзка със сливания, придобивания и други свързани с бизнеса решения;
- подготвяне на документи и съдействие при кандидатстване за кредит или лизинг;
- финансови консултации;

 

Ако имате нужда от решение на конкретен  казус, моля не се колебайте да се свържете с нас .

 

Created by New Face Media