Счетоводни услуги, счетоводство, счетоводна къща, ддс, регистрация фирми, ддс регистрация, трз, годишно приключване, счетоводство фирми, застраховки, регистрации по ДДС, подготовка на документи за лизинг или кредит, регистрации и пререгистрации в Агенцията по вписванията, регистрации и пререгистрации на търговски обекти, правни услуги, наеми, годишно приключване на фирми, представителство пред НОИ, НАП, ОБЩИНИ във връзка с издаване и получаване на съответни лицензии, разрешителни , удостоверения,изготвяне на периодични отчети по НСС и МСС, данъчна защита, одит, вътрешнофирмен одит, счетоводни и данъчни консултации, консултации, правни услуги и др.
Новини

1 месец безплатни счетоводни услуги!

Всички нови клиенти на Счетоводна къща Конт С ЕООД, сключили договор за абонаментно обслужване, получават 1 месец безплатни счетов ...

виж повече

Валути
Водещи новини
Bind Ask

()

()

()
Календар

 

 Конт С ЕООД предлага пълно счетоводно обслужване, както следва:

- Месечно осчетоводяване, съгласно приложимите Национални и Международни счетоводни стандарти;
- Месечно отчитане на корпоративни данъци и ДДС;
- Представителство пред данъчната администрация, НОИ, НСИ и други държавни институции;
- Изготвяне на периодични финансови отчети за целите на управлението;
- Годишно счетоводно приключване и изготвяне на годишен финансов отчет и данъчна декларация;

Допълнителни услуги:

- регистрации по ДДС;  
- подготовка на документи за лизинг или кредит;
- регистрации  и пререгистрации в Агенцията по вписванията;  
- регистрации и пререгистрации на търговски обекти;
- правни услуги;
- наеми;
- годишно приключване на фирми,  които  не  са клиенти  на Конт С;
- представителство пред НОИ, НАП, ОБЩИНИ във връзка с издаване и получаване на съответни лицензии, разрешителни , удостоверения  и други подобни; 
- изготвяне на периодични отчети по НСС и МСС - съобразно нуждите на клиентите;
- данъчна защита;
- други еднократни услуги според желанията и нуждите на клиентите

 

Счетоводните услуги на Конт С ЕООД Ви осигуряват:

- Представителство пред държавните институции /НАП, НОИ, НСИ и др./;
- Ефективни решения на финансово-счетоводни казуси;
- постоянна обратна връзка за текущото финансово състояние на вашия бизнес;
- проследяване на промените в данъчното и финансово законодателство;

За да научите повече за нашите услуги, или се нуждаете от  счетоводно обслужване, моля не се колебайте да се свържете с нас .

Created by New Face Media